Nyheter

Tillbaka

Stämman diskuterade kluster, förebilder och samarbete med högskolor

[2015-05-23] Kluster som berikar varandra med ny kunskap, goda förebilder bland företagare och samarbete med högskolorna. Det var några av de frågor som diskuterades när Entreprenörsregionen höll stämma i Gnosjö på fredagen.

Entreprenörsregionen har valt ut tre fokusområden för den närmaste fyraårsperioden och fredagens diskussion handlade om hur arbetet ska gå vidare. Fokusområdena är näringsliv och arbetsmarknad, infrastruktur och transporter samt kommunikation/information.

För att få inspiration i diskussion hade stämman bjudit in högskolorna i regionen, Bisnode som nyligen gjort en rapport om näringslivet i Entreprenörsregionen samt Carola Öberg, till vardags projektledare i Innovationsfabrik Småland och en av ledamöterna i regeringens nytillsatta nationella innovationsråd.

Efter att ha diskuterat Entreprenörsregionens styrkor, svagheter och möjligheter kom stämman bland annat fram till att fundera vidare kring dessa ämnen:

· Hur kan de näringslivskluster som finns i regionens kommuner samverka, både för att stärka respektive bransch eller produktområde och för att öka kompetensen genom att sammanföra kluster med olika inriktningar?

· Ta fram goda förebilder bland företagare, som kan inspirera andra företagare, till exempel att våga generationsväxla eller investera för utveckling.

· Ha koll på de evenemang som finns i regionen och fundera på dels hur Entreprenörsregionen kan medverka, dels hur man kan inspirera företagare att delta.

· Vikten av att samverka med lärosätena i regionen, till exempel genom att medverka på högskolornas arbetsmarknadsdagar.

· Är det intressant att Entreprenörsregionen tar initiativ till ett center för forskning och utveckling kring så kallad additiv tillverkning (produktion genom att använda 3D-skrivare)?

· Stärka bilden av Entreprenörsregionen både inom de egna kommunerna och utanför området.

På stämman deltar de ledande politikerna samt kommuncheferna i de elva medlemskommunerna.

Stämman hölls på High Chaparall i Gnosjö och i pausen passade deltagarna på att låta sig fotograferas i lämplig omgivning: nybyggarlägret.


NYHETSBREV

Senaste nyheterna direkt i din inkorgCopyright © 2003-2018