Nyheter

Tillbaka

Nytta för näringsliv och rekrytering argument i samtal med Skatteverket

[2015-04-21] Nyttan för näringslivet, betydelsen för rekrytering av medarbetare och vikten av att bibehålla myndighetens höga förtroende hos företagarna i regionen.
Det var tre argument, som Entreprenörsregionens representanter lade fram vid tisdagens telefonmöte med Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson.

Bakgrunden till mötet är att Skatteverket föreslår att flytta nio av sina lokalkontor till regionala centrum, till exempel Värnamokontoret till Jönköping.

Förslaget har väckt starka känslor både hos det lokala näringslivets företrädare och hos lokala politiker.

Vid mötet deltog Magnus Gunnarsson, ordförande i Entreprenörsregionen och kommunstyrelsens ordförande i Ljungby, Marie Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Gislaved och Hans-Göran Johansson kommunstyrelseordförande i Värnamo.
- Vi menar att det finns ett starkt symbolvärde i att Skatteverket finns nära näringslivet, inte minst i vår region. En centraliserad statlig verksamhet skulle vara ett tecken på att myndigheten inte tillmäter företagare i vår region den vikt som vi trodde att de gör, säger Magnus Gunnarsson.

Marie Johansson tryckte på Skatteverkets betydelse för små orter som Gislaved, Ljungby och Värnamo för att lyckas rekrytera rätt kompetens till det lokala näringslivet.
- Det är viktigt att det också finns den typen av verksamhet som Skatteverket representerar när vi rekryterar till industrin. För att få den kompetens som krävs, handlar det ofta om att ytterligare en i familjen ska få ett jobb, säger hon.

Entreprenörsregionens representanter framhöll i samtalet det höga förtroende som Skatteverkets lokala medarbetare har hos näringslivet, ett förtroende som riskerar att naggas i kanten vid en centralisering.
- Anledningen till att vi kommunpolitiker strider för att få behålla de lokala kontoren är att näringslivet tycker att det är viktigt. Vi satsar kommunala resurser på näringslivsutveckling och jobbar nära företagarna. Vi tror att det är viktigt att även Skatteverket har en viss kännedom om det lokala näringslivets kultur och struktur, säger Hans-Göran Johansson.

Skatteverkets förslag till förändringar kommer från en översyn av hur verket ska jobba på lång sikt. Inriktningen är att i framtiden ha kontor med 150-200 medarbetare. Det är generaldirektören som i sista hand tar beslut i frågan.

Ingemar Hansson välkomnade Entreprenörsregionens initiativ till samtal.
- Vi hör era argument om nyttan av lokal närvaro. Vad vi har att göra är att väga regionalpolitiska önskemål mot krav på flexibilitet och effektivitet vid våra framtida kontor, sade Ingemar Hansson bland annat.

Med på sammanträdet var också överdirektör Helena Dyrssen och verksamhetsutvecklare Ulrika Röhr.


NYHETSBREV

Senaste nyheterna direkt i din inkorgCopyright © 2003-2018