Nyheter

Tillbaka

Kick off för Entreprenörsregionens nya arbetsgrupper

[2015-01-30] I tisdags drog de nya arbetsgrupperna inom Entreprenörsregionen igång sitt arbete med en gemensam kick off i Halmstad. Grupperna ska under de kommande åren arbeta med de tre prioriterade områden som kommunerna i regionen har enats om: näringsliv och arbetsmarknad, infrastruktur och transporter samt kommunikation.
Inom varje område finns ett antal mål och under tisdagen diskuterade grupperna målen, sina uppdrag och strategier för det kommande arbetet.
I arbetsgruppen för arbetsmarknad och näringsliv ingår Carolina Davidsson, Halmstad, Ingalill Ebbesson, Gnosjö, och Bengt-Olof Magnusson, Vaggeryd.
En utmaning för gruppen är att området är brett och det kommer att bli viktigt att hitta rätt nivå på arbetet. Bland uppgifterna ligger att underlätta för näringslivet i regionen att finna nya kontakter och öka samverkan över kommungränserna.
I arbetsgruppen infrastruktur och transporter ingår Paul Robertsson, Älmhult, Markus Nyström, Tranemo, Henrik Hellström, Gislaved, och Karl-Axel Jansson, Laholm.
På första mötet konstaterade gruppen att det finns några prioriterade områden att arbeta med som till exempel väg 15, 25, 26 och 27. Samfinansiering och medfinansiering är också frågor som bör komma upp på agendan. Däremot ska gruppen inte arbeta med frågan om höghastighetsjärnväg.
Den arbetsgrupp som ansvarar för området kommunikation består av Carina Karlund, Ljungby, Anita Johansson, Värnamo, och Susanne Mared, Hylte, och uppdraget som gruppen fått är att göra Entreprenörsregionens vision, mål och arbete känt både inom och utanför regionen.
Alla elva kommuner i regionen är representerade i någon arbetsgrupp och till varje arbetsgrupp ska det även knytas en referensgrupp med kompetens för samtliga kommuner. Dessutom kommer arbetsgrupperna kontinuerligt rapportera sitt arbete på kommunchefsträffar och möten med politikerna i Entreprenörsregionen.

Foto: Anita Johansson

Henrik Hellström, Karl-Axel Jansson, Paul Robertsson och Markus Nyström ingår i arbetsgruppen infrastruktur och transporter.


Foto: Anita Johansson

Gruppen som arbetar med frågor kring arbetsmarknad och näringsliv, från vänster Bengt-Olof Magnusson, Ingalill Ebbesson, Björn Kalla och Carolina Davidsson.


NYHETSBREV

Senaste nyheterna direkt i din inkorgCopyright © 2003-2018