Om entreprenörsregionen

De tolv kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer. Kommunerna insåg tidigt att samarbete ger mervärde för såväl egen utveckling som utveckling generellt inom regionen. Samverkan har bedrivits inom olika områden under åren men alltid utgått från främjandet av entreprenörskap och företagande.

Syfte

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Exempel på områden där Entreprenörsregionen engagerat sig:

  • Strandskydd med förnuft och balans
  • Skolutveckling
  • Förenklad administration och handläggning med kundfokus
  • Infrastrukturfrågor
  •  Ungdomsarbetslöshet
  •  Flyktingmottagande
  •  Strukturomvandling på arbetsmarknaden
     

Vision

Att vara fortsatt Sveriges företagsrikaste område med hög kompetens, stor bredd och högsta sysselsättningsnivå. Vi har stark attraktionskraft genom utmärkt livsmiljö, förtroendefull samverkan och levande entreprenörsanda.

Ladda ner Entreprenörsregionens Verksamhetsplan 2015-2018

 

NYHETSBREV

Senaste nyheterna direkt i din inkorg


Copyright © 2003-2018