Bakgrund | Syfte, uppdrag och vision | Organisation | Näringslivskontakter

Entreprenörsregionen – nu och i framtiden!

”Vi är den bästa företagsregionen! Det bekräftas både i nationella undersökningar som genom det tryck på företagsetablering som finns. Detta är mycket glädjande för oss alla, och det som blir framgångar i en kommun påverkar gravitationskraften i hela regionen. Vi har lyckats realisera denna målbild genom samverkan och gemensam strävan. Entreprenörsregionen är nu ett viktigt nav mellan närliggande tillväxtnoder och ingår som en naturlig del i det sydvästliga tillväxtbältet. Entreprenörsregionen är en del av den skandinaviska triangeln mellan Oslo-Köpenhamn- Stockholm: – Vi är en del av världen.

Våra invånare är stolta över att bo och verka inom Entreprenörsregionen. Såväl vi själva som andra framhåller ofta regionen, dess spets och bredd i olika regionala, nationella och internationella sammanhang. Vi är en förebild för andra funktionella regioner och lyfts ofta som ett gott exempel på en funktionell region som lyckats!

Vi har gemensamt drivit igenom infrastruktursatsningar, och stråken går till tillväxtnoder så vi enkelt kan förflytta såväl oss själva som det vi producerar. Vi kan smidigt nå en global marknad genom närheten till utskeppningshamnarna längst kusten. Industrin dominerar men grenar som handel, besöksnäring och tjänsteföretag är utvecklade. Utbyggd fiber gör det enkelt att jobba på distans, ha virtuella möten och är en av förutsättningarna för näringslivsutveckling.

Vi har en god arbetskraft inom regionen och har lyckats utbilda för att matcha mot behov. Vi har lagt ner stor kraft på marknadsföring av Entreprenörsregionen såväl dess positiva framtidsutsikter, dess näringar och dess livsplats. Detta har visats varit mycket framgångsrikt.

Vi utvecklar oss ständigt med sikte på framtida utmaningar. Samverkan genom kreativa kluster bestående av akademi, offentlig sektor och näringsliv gör detta möjligt. Vi räds inte att trampa ny väg. Entreprenörsregionen upplevs som det självklara valet att verka inom, eftersom det här sker en ständig utveckling med sikte på framtiden!”


Syfte, uppdrag och vision

Genom vårt gränsöverskridande varumärke Entreprenörsregionen, främjar vi medlemmarnas gemensamma intresse att långsiktigt utveckla goda förutsättningar för tillväxt och på så sätt stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ekonomiska utveckling.

Syfte

Att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling i Entreprenörsregionen.

Vision

Entreprenörsregionen är fortsatt Sveriges företagsrikaste område med hög kompetens, stor bredd och högsta sysselsättningsnivå.

Vi har stark attraktionskraft genom utmärkt livsmiljö, förtroendefull samverkan och levande entreprenörsanda.

Det gemensamma uppdraget

Syftet uppnås genom att

 • främja entreprenörskap i privat och offentlig sektor
 • identifiera gemensamma tillväxtskapande och tillväxthämmande faktorer
 •  bedriva aktiv lobbying
 • samverka i starka nätverk och tillfälliga arbetsgrupper

Exempel på områden där Entreprenörsregionen engagerat sig

 • Strandskydd med förnuft och balans
 • Skolutveckling
 • Förenklad administration och handläggning med kundfokus
 • Infrastrukturfrågor
 • Ungdomsarbetslöshet
 • Flyktingmottagande
 • Strukturomvandling på arbetsmarknaden


NYHETSBREV

Senaste nyheterna direkt i din inkorg


Copyright © 2003-2018