Aktuella teman

Arbetsmarknad och näringsliv

Entreprenörsregionen ska bidra till goda förutsättningar för flera arbetstillfällen och boende i regionen. Entreprenörsregionen är en attraktiv region där företag vill etablera sig och där invånarna trivs. Vi vill lyfta fram kraften som finns inom Entreprenörsregionen inom regional, nationella och internationella sammanhang. Vi arbetar också med matcha näringslivets behov av arbetskraft och marknadsför Entreprenörsregionen positiva framtidsutsikter, dess näringar och livsplatser.

Mål:
- Entreprenörsregionen känner till näringslivets behov och bidrar till nytta för näringslivet.
- Öka mångfalden på arbetsmarknaden
- Kompetensförsörjning som motsvarar näringslivets framtida behov


Infrastruktur och transporter

Inom Entreprenörsregionen ska det finnas en enkelhet i att såväl kunna förflytta oss själva som det vi tillverkar. Infrastrukturen måste vara smidig såväl inom regionen som underlättande för att nå en nationell och global marknad.

Mål:
- Nationellt och regionalt gehör för gemensamma infrastrukturprioriteringar
- Förbättrad kollektivtrafik
- Utbyggt fibernät i hela regionen

Kommunikation

Utöver temaarbetet, arbetar Entreprenörsregionen även med att öka medvetandet och kännedomen om Entreprenörsregionen.

Mål:
- Entreprenörsregionens vision, mål och arbete ska vara välkända i och utanför regionen


Prioriterade teman 2017

Prioriterade teman för arbetet under 2017 blir framtidens arbetsmarknad med fokus på kompetensförsörjning, företagsklimat och digitalisering.
 

NYHETSBREV

Senaste nyheterna direkt i din inkorg


Copyright © 2003-2018